Praktische informatie

 

Locatie
De lessen in Zutphen worden gegeven
in het gebouw van DE MUZEHOF:
Coehoornsingel 1
7201 AA Zutphen
De lessen in Lochem worden gegeven
in de Kunstfactor:
Markt 3
7241 AA Lochem
Contact

E-MAIL: fluithofzutphen@gmail.com
TELEFOON: 026-4453505

 

Docenten

Gerdien Romeijn (lessen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)
www.gerdienromeijn.nl

Remko van der Vegt (lessen op dinsdag)
www.remkovandervegt.nl
 

Inschrijven

Klik hier voor het inschrijfformulier.
 

Voorwaarden

Inschrijving bij de Fluithof vindt plaats door middel van een volledig ingevuld aanmeldformulier.
Minderjarigen kunnen zich alleen aanmelden met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.
De inschrijving bij de Fluithof voor het gehele cursusjaar (sept. 2017 t/m aug. 2018).
Instromen in de loop van het cursusjaar is ook mogelijk, indien er plaats is bij één van de docenten.
U betaalt dan een aangepast tarief.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, die daarmee bindend is, en een factuur.
U kunt kiezen voor betaling ineens of in termijnen. Zie bij lesvormen en tarieven voor de betaaldata.
De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Bij uitblijven van de betaling behoudt de docent zich het recht voor de lessen stop te zetten, waarbij de vordering op het openstaande bedrag blijft bestaan. Eventuele bijkomende kosten bij een uitblijvende betaling komen voor rekening van de cursist.

Het lesrooster wordt aan het begin van het cursusjaar in overleg met ouders en leerlingen gemaakt.
Groepslessen kunnen alleen doorgaan indien zich voldoende leerlingen van eenzelfde niveau en leeftijdsgroep aanmelden. Is dit niet het geval, dan ontvangt u hierover tijdig bericht en kunt u kiezen voor een andere lesvorm.

Ensembles en korte cursussen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen. Mocht een ensemble of cursus niet doorgaan dan ontvangt u tijdig bericht en worden geen kosten in rekening gebracht.

De Fluithof is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de lessen.

Het cursusjaar bevat minimaal 36 lesweken.
Indien door ziekte of verhindering van de docent het totaal van 36 lessen niet wordt gehaald, wordt ervoor gezorgd dat de uitgevallen lessen worden vervangen of op een ander moment worden gegeven. De docent behoudt in deze zich het recht voor om in overleg een inhaalles te plannen op een ander moment dan de gebruikelijke lestijd.

Bij ziekte of verzuim van de leerling kan de les niet worden ingehaald.
Is de leerling langer dan een aaneengesloten periode van 3 weken door ziekte verhinderd, dan kan in overleg met de docent gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen wordt geen les gegeven.
Richtlijn is de vakantieregeling voor het voortgezet onderwijs in de regio (zie hieronder voor het vakantierooster).
Naast de schoolvakanties kunnen nog enkele lessen uitvallen. De data van deze extra lesvrije dagen hangen samen met de concertpraktijk van de docenten en zullen ruim van tevoren worden bekendgemaakt.

Alle foto’s en films die door (of in opdracht van) de Fluithof worden gemaakt, kunnen voor publicatie (internet, posters, flyers en dergelijke) worden gebruikt. Heeft u hier bezwaar tegen, dan verzoeken we u dit schriftelijk te laten weten.

 Vakantierooster 2017-2018

Roosterweek: 21 augustus t/m 27 augustus 2017
Start lessen: in de week van 28 augustus 2017
Herfstvakantie: 14 oktober t/m 22 oktober 2017
Sinterklaas: de lessen stoppen op 5 december om 17.00
Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 4 maart 2018
Goede Vrijdag en Pasen: 30 maart t/m 2 april 2018
Koningsdag: 27 april 2018
Meivakantie: 28 april t/m 13 mei 2018
Pinkstermaandag: 21 mei 2018
Zomervakantie: 8 juli t/m 26 augustus 2018

De Fluithof is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 55748791