Auteur: admin

Familieconcert

Familieconcert

Het is bij­na zover! Het jaar­lijk­se fami­lie­con­cert is dit jaar op woens­dag 12 febru­a­ri. Deel­ne­men­de fami­lies, zet hem op met de laat­ste lood­jes!
Het con­cert is in de Muze­hof­zaal van de Muze­hof, begint om 19.00 en de toe­gang is gra­tis.
Kom alle­maal kij­ken en luis­te­ren!

Gluren bij de Buren

Gluren bij de Buren

In een gezel­li­ge set­ting van ver­ha­len en muziek treedt de Muze­hof Talen­ten­klas (met onder ande­re Fan­ny Poteau, fluit) op tij­dens het Glu­ren bij de Buren fes­ti­val.
Loca­tie Het Ver­ha­len­huis, Spit­taal­straat 44 te Zut­phen.
Aan­vang om 14.30, 16.00 en 17.30.

Spring naar toolbar