Auteur: admin

Neflac fluitdag

Neflac fluitdag

Alvast voor in je agen­da: een super­leu­ke fluit­dag in samen­wer­king met Neflac (Neder­land­se Fluit Aca­de­mie) op zon­dag 10 novem­ber. We gaan heel veel samen­spe­len op aller­lei niveaus, o.a. onder lei­ding van en samen met de top-flui­tis­ten Emi­ly Bey­non en Jeroen Bron. Note­ren jul­lie de datum? Opge­ven kan met een sim­pel mail­tje.

Start ensembles

Start ensembles

We gaan dit jaar van start met maar liefst drie ensem­bles: Toe­tiefloe­tie (tot 12 jaar) start vrij­dag­mid­dag 13 sep­tem­ber, Flau­tis­si­mo (13 — 18 jaar) start woens­dag­avond 11 sep­tem­ber en Syrinx (18+) start maan­dag­avond 16 sep­tem­ber. Tijd horen jul­lie spoe­dig. Je kunt je voor alle ensem­bles nog aan­mel­den!

We gaan weer beginnen!

We gaan weer beginnen!

Met de eind­voor­stel­ling Water nog vers in het geheu­gen gaan we weer van start met een splin­ter­nieuw sei­zoen les­sen, samen­spe­len en leu­ke pro­jec­ten! Maan­dag 2 sep­tem­ber begin­nen de les­sen weer, voor deze eer­ste week komt ieder­een op zijn oude les­tijd. Van­af 9 sep­tem­ber gaat het nieu­we roos­ter in.