Auteur: admin

Lustrumconcert Muzecollectief

Lustrumconcert Muzecollectief

Het Muze­col­lec­tief bestaat 10 jaar! Dat vie­ren we op 21 janu­a­ri met een fees­te­lijk con­cert, waar­bij de collega’s zich muzi­kaal zul­len pre­sen­te­ren. Wees wel­kom in de prach­ti­ge Bui­ten­so­ci­ë­teit van de Han­ze­hof, het con­cert begint om 14.30. Toe­gang is gra­tis, een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Van 24 decem­ber t/m 8 janu­a­ri is het Kerst­va­kan­tie. Geniet van fij­ne en fees­te­lij­ke dagen, en voor ieder­een alvast een mooi en muzi­kaal 2023!

Optredens in de Walburgiskerk

Optredens in de Walburgiskerk

Op 18 en 20 decem­ber speel­den Toe­tiefloe­tie en Syrinx de ster­ren van de hemel in een (ijs­kou­de maar sfeer­vol­le) Wal­bur­gis­kerk, tij­dens het Kerstbomenfestival.