Auteur: admin

Zomervakantie

Zomervakantie

De zomer­va­kan­tie begint voor de mees­te leer­lin­gen na de Podi­um­week, op zater­dag 3 juli.
De laat­ste les is dus op vrij­dag 2 juli. Enke­le vol­was­sen leer­lin­gen heb­ben nog les op maan­dag 5 en dins­dag 6 juli. Na de zomer­va­kan­tie star­ten de les­sen weer van­af maan­dag 30 augus­tus. Zoals elk jaar ver­wach­ten we in de eer­ste les­week ieder­een op zijn oude les­tijd en les­dag. Daar­na maken we in over­leg het nieu­we roos­ter. Alvast een fij­ne vakan­tie allemaal!

Podiumweek

Podiumweek

Ja, we mogen weer optre­den! Elke avond muziek in de week van 28 juni, zowel in Zut­phen als in Lochem.

Onze Fluit­hof­leer­lin­gen zijn te horen in Zut­phen op maan­dag 28, dins­dag 29  en woens­dag 30 juni in de Bui­ten­so­ci­ë­teit. Bestel snel je kaart­jes via www.muzehof.nl  voor live toe­gang https://www.hanzehof.nl/programma/5339/Muzehof/Podiumweek_Muziek of live stream https://www.hanzehof.nl/programma/5341/Muzehof/Podiumweek_Muziek_Livestream

Fluitexamens

Fluitexamens

Er waren weer fluitexa­mens afge­lo­pen vrij­dag 11 juni. Hier­bij een impres­sie van de trot­se geslaag­den: