Auteur: admin

Open les en open dag

Open les en open dag


In de week van 20 mei zijn ouders van har­te wel­kom om de fluit­les van hun kind bij te wonen. En op zon­dag 26 mei gaan de deu­ren van alle Muze­col­lec­tief-docen­ten wagen­wijd open voor ieder­een! Er is dan gele­gen­heid instru­men­ten te horen, te pro­be­ren en natuur­lijk er alles over te weten te komen. Wees wel­kom van­af 11.00! In het fluit­lo­kaal zijn Ger­dien en Rem­ko om infor­ma­tie te geven. Toe­tiefloe­tie zal ook optre­den.

Projectkrant is uit!

Projectkrant is uit!

De pro­ject­krant voor het eind­pro­ject 2019 is uit! Bekijk snel aan wel­ke ensem­bles je mee wilt doen en schrijf je in! Je vindt alle infor­ma­tie op www.muzecollectief.nl/projectweken

Moederdagconcert

Moederdagconcert

Afge­lo­pen zon­dag gaf Toe­tiefloe­tie een leuk Moe­der­dag­con­cer­tje in woon-en zorg­cen­trum Den Bouw. Het publiek was enthou­si­ast!