Auteur: admin

Open Dag en Doe Mee Week

Open Dag en Doe Mee Week

Zon­dag 12 sep­tem­ber is het Open Dag in de Muze­hof. Je kunt dan tus­sen 12.00 en 15.00 zoveel instru­men­ten uit­pro­be­ren als je wilt. Ook zijn er aller­lei work­shops en demon­stra­ties. Kijk voor meer info op https://www.muzehof.nl/agenda/open-dag.
Wil je lie­ver een 1 op 1 proef­les? Dat kan in de week daar­na. Kijk op de site van Het Muze­col­lec­tief: muzecollectief.nl en neem direct con­tact op met de docent om je aan te melden.
Speel je al een instru­ment? Dan kun je ook mee­doen in een ensem­ble, band of orkest. Op de site van het Muze­col­lec­tief lees je wat er alle­maal moge­lijk is.

Ensembles

Ensembles

Toe­tiefloe­tie begint weer op 10 sep­tem­ber, Flau­tis­si­mo op 15 sep­tem­ber en Syrinx op 14 sep­tem­ber. Nieu­we leden zijn van har­te wel­kom om een keer­tje te komen kij­ken en meedoen!
Toe­tiefloe­tie is voor basis­school flui­ters die mini­maal een half jaar fluit­les heb­ben gehad. Repe­ti­tie op vrijdagmiddag.
Flau­tis­si­mo is voor de mid­del­ba­re scho­lie­ren die hun B diplo­ma heb­ben behaald of een ver­ge­lijk­baar niveau heb­ben. Repe­ti­tie eind van de woensdagmiddag.
Syrinx is het flui­ten­sem­ble voor vol­was­se­nen met een goed speel­ni­veau. Repe­ti­tie op dinsdagavond.

Voor meer infor­ma­tie: stuur even een mail naar gerdien.romeijn@gmail.com.

We zijn weer begonnen!

We zijn weer begonnen!

Alle les­sen zijn weer gestart. Gewoon live, wat fijn dat dat weer kan. Wel blij­ven we natuur­lijk zorg­vul­dig op hygi­ë­ne, en in de gan­gen en trap­pen­huis res­pec­te­ren we de afstand­re­gel. Heb je covid-gere­la­teer­de klach­ten dan vra­gen we je om thuis te blij­ven, of een zelf­test te doen.