Categorie: Nieuws

Fluitfeest

Fluitfeest

Op zon­dag 23 juni is het weer Fluit­Feest in de Kapel op ’t Rijs­selt. Tus­sen 13.30 en 14.00 is er voor dege­nen die dat wil­len de gele­gen­heid even met de pia­nist te oefe­nen. We star­ten met ieder­een om 14.00. Dan stu­de­ren we met zijn allen een leuk arran­ge­ment van het num­mer Arca­de in. Rond 15.00 is er pau­ze met koffie/thee, limo­na­de en koekjes.En dan begint om 15.30 het con­cert, waar­bij ieder­een die dat wil iets kan spe­len. We slui­ten natuur­lijk af met Arca­de!
Ouders en ande­re fans zijn van har­te uit­ge­no­digd het con­cert bij te wonen. De zaal is open voor publiek van­af 15.00 en de toe­gang is gra­tis!

Start repetitieweken

Start repetitieweken

Op 21 juni zijn alweer de eer­ste repe­ti­ties gepland. De kin­de­ren die mee­doen aan het onder­deel Aan Boord gaan de spits afbij­ten. Maan­dag 24 juni vol­gen de pia­nis­ten met Water en Vuur, het sym­fo­nie­or­kest met Water Music en de big­band met Beyond the Sea. En de dagen/weken daar­na natuur­lijk alle ande­re ensem­bles. Heb je je nog niet aan­ge­meld? Doe het dan snel. De inschrijf­ter­mijn voor het eind­pro­ject is ver­lengd tot 10 juni.

Examens

Examens

Dins­dag 11 juni doen de vol­gen­de Fluit­hof leer­lin­gen exa­men:

Dru­na Wens­ink, Len­te Acker­man en Noor van ’t Hul gaan op voor A

Els­ke Fehmers en Noo­re Stol­te (foto)en Lie­ke Ele­rie doen B exa­men

en Marij­ne Sca­fi­di en Ruben Die­pe­rink doen het beslo­ten gedeel­te van hun D exa­men (het open­ba­re gedeel­te volgt op 29 juni)

Veel suc­ces alle­maal!