Categorie: Nieuws

Fijne Vakantie!

Fijne Vakantie!

De docen­ten van het Muze­col­lec­tief wen­sen jul­lie een fij­ne vakan­tie met niet al teveel regen! De les­sen begin­nen weer in de eer­ste week van sep­tem­ber. Eind augus­tus nemen we con­tact met jul­lie op. Geniet van een mooie lan­ge zomer en ver­geet niet af en toe je fluit uit zijn doos­je te pak­ken!

Waterkunst

Waterkunst

Tij­dens het wach­ten in de kleed­ka­mers was er voor de jong­ste leer­lin­gen een work­shop water­kunst geor­ga­ni­seerd. Onder lei­ding van kunst­do­cen­te Esmee See­bregts maak­ten ruim 30 kin­de­ren de fraai­ste water­kunst­werk­jes. Op de foto één van de twee mooi­ste, die beloond wer­den met tic­kets voor het Arn­hem­se Water­mu­se­um.

Eindvoorstelling Water groot succes

Eindvoorstelling Water groot succes

De eind­voor­stel­ling ‘Water’ was een feest. Ruim 600 bezoe­kers zagen een com­ple­te voor­stel­ling met 11 fan­tas­ti­sche muziek­on­der­de­len, afge­wis­seld met grap­pi­ge en ont­roe­ren­de sket­ches van Muziek­the­a­ter Schau­haus en solo-optre­dens van enke­le talent­vol­le leer­lin­gen. Op de foto het 27-kop­pi­ge fluit­or­kest met een ver­tol­king van Smetana’s Moldau. Het fraaie ach­ter­grond­beeld was één van de cre­a­ties van beel­dend kun­ste­naar Ruben de Waal, belich­ting en geluid waren weer in han­den van de onvol­pre­zen the­a­ter­tech­ni­ci van de Han­ze­hof.