Categorie: Nieuws

Eindproject De Groten Der Aarde

Eindproject De Groten Der Aarde

Van­af 9 juni star­ten de pro­ject­we­ken! Heb jij je al inge­schre­ven? Ga naar www.muzecollectief.nl voor het com­ple­te overzicht.
Voor de voor­stel­lin­gen op zater­dag 1 juli kun je nu al kaart­jes kopen:
Mid­dag: https://hanzehof.nl/nl/voorstelling/muzecollectief-en-muzehof/
Avond: https://hanzehof.nl/nl/voorstelling/muzecollectief-en-muzehof‑2/
Toe­gangs­prijs € 12,50, kin­de­ren t/m 11 jaar € 6,50.

Geslaagd!

Geslaagd!

Afge­lo­pen 30 mei slaag­den voor het fluitexa­men A: Lana Lans (met lof), Muze Stuut en Eli­se Nagtegaal.
Voor B: Ail­een ten Voor­de en Lena Otte (bei­den met lof) en Noa Wu.
Voor D: Noor Vrensen
Van har­te gefe­li­ci­teerd allemaal! 

Fluitdag groot succes

Fluitdag groot succes

We had­den een gewel­di­ge en fees­te­lij­ke fluit­dag met onze top­do­cen­ten Lin­da Speul­man en Ale­na Walen­tin! Leer­za­me mas­ter­clas­ses, inspi­re­rend samen­spel en een spet­te­rend slot­con­cert voor een vol­le zaal in het sfeer­vol­le ´t Nut in Warns­veld. We hoor­den van alle kan­ten: voor her­ha­ling vatbaar!