Categorie: Nieuws

Ensembles

Ensembles

Alle drie de flui­ten­sem­bles zijn weer gestart. We zijn blij dat we de roy­a­le Muze­hof­zaal mogen gebrui­ken voor de repe­ti­ties!
Er is nog plaats voor nieu­we leden.

Toe­tiefloe­tie — basis­school, mini­maal 1 jaar les
Flau­tis­si­mo — voort­ge­zet onder­wijs, mini­maal 4 jaar les
Syrinx — vol­was­se­nen, gevor­derd niveau

Kom je een keer vrij­blij­vend mee­doen?

Veiligheid rondom de fluitles

Veiligheid rondom de fluitles

In de Muze­hof doen we er alles aan om je vei­lig­heid te waar­bor­gen. Help je mee?
Ont­smet je han­den bij bin­nen­komst
Volg de aan­ge­ge­ven loop­rou­tes
Houd in het gebouw 1,5 meter afstand
Ouders mogen niet mee naar bin­nen ten­zij op afspraak
Wacht op de gang tot je wordt bin­nen­ge­roe­pen voor je les
In het lokaal pak je uit op de aan­ge­we­zen tafel
Je gebruikt de aan­ge­we­zen les­se­naar en ver­plaatst deze niet
Je maakt je fluit pas thuis droog
Je ver­laat de Muze­hof via de nood­uit­gang
Als je klach­ten hebt blijf je thuis en laat je je tes­ten
Ben je fit genoeg, dan kun je op een digi­ta­le manier les krij­gen zolang het nodig is

Spring naar toolbar