Categorie: Uncategorized

We houden vol

We houden vol

Ook febru­a­ri zal voor­bij­gaan zon­der live fluit­les­sen.… houd vol lie­ve leer­lin­gen, lek­ker muziek blij­ven maken tus­sen je school­werk en bui­ten­pret door! Hope­lijk zien we elkaar begin maart weer, tot zo lang ont­van­gen we jul­lie fluit­huis­werk graag digitaal!

Volwassenenavond

Volwassenenavond

Woens­dag 30 mei om 19.30 in de Muze­hof­zaal: vol­was­se­nen voor­speel­avond met héél veel fluit­bij­dra­gen! Komt allen, de toe­gang is gratis. 

Ensembles en talenten

Ensembles en talenten


Zon­dag 17 april was er een prach­tig con­cert door talen­ten­klas­leer­lin­gen en akoes­ti­sche ensem­bles van Muze­hof en Muze­col­lec­tief in de prach­ti­ge Bui­ten­so­ci­ë­teit van de Han­ze­hof. O.a. Mar­jet Vrug­gink, Marij­ne Sca­fi­di en Mar­jo­lei­ne Hoef­sloot tra­den solis­tisch op, en van de ensem­bles deden Toe­tiefloe­tie en Syrinx natuur­lijk mee. De foto’s zijn van Gui­do Bogert.