Over Gerdien

Over Gerdien

Gerdien Romeijn

Gerdien Romeijnstu­deer­de dwars­fluit bij Rien de Ree­de en Emi­le Bies­sen, haar tra­ver­so-oplei­ding ont­ving zij van Wil­bert Hazelzet.
Op tra­ver­so is zij als solo­f­lui­tis­te werk­zaam bij barok­or­kest ‘La Sor­pre­sa’ waar­mee zij jaar­lijks tien­tal­len optre­dens ver­zorgt in bin­nen- en bui­ten­land. Ook maakt zij deel uit van diver­se kamer­mu­ziek­en­sem­bles zoals ‘Trio Châ­te­let’, ‘Ensem­ble Le Zép­hy­re’ en ‘Il Presente’.
Als docen­te dwars­fluit en tra­ver­so is Ger­dien al gerui­me tijd ver­bon­den aan het Muze­col­lec­tief in Zut­phen. Zij coör­di­neert tevens diver­se samen­spel-acti­vi­tei­ten voor het Muze­col­lec­tief en samen­wer­kings­part­ner de Muzehof.
Van Barok­or­kest La Sor­pre­sa maakt zij deel uit van de zake­lijk en artis­tie­ke leiding.