Nieuws

Muzeavonden december-editie

Muzeavonden december-editie

In de week van 12 decem­ber zijn er weer Muze­avon­den. Kom je luis­te­ren? Flui­tis­ten laten zich horen op maan­dag­avond 12 decem­ber, aan­vang 19.00. Gra­tis toegang!

Weihnachts Oratorium

Weihnachts Oratorium

Kom zater­dag 10 decem­ber luis­te­ren naar het prach­ti­ge Wei­hnachts Ora­to­ri­um van Bach in de Emmaüs­kerk te Bar­ne­veld. Het con­cert begint om 19.30. Tic­kets koop je via https://valeriusbarneveld.nl/toegangskaarten-weihnachtsoratorium/  

Open lessen in november

Open lessen in november

In de peri­o­de van 14 t/m 23 novem­ber mogen alle ouders een les van zoon of doch­ter komen bij­wo­nen. Wees wel­kom voor een kijk­je in de Fluithof-keuken!