Nieuws

Zomervakantie

Zomervakantie

De zomer­va­kan­tie start met­een na de eind­voor­stel­ling op zater­dag 9 juli. In de week van 29 augus­tus gaan we het nieu­we roos­ter maken. Bestaan­de leer­lin­gen krij­gen hier­over bericht. Alle les­sen star­ten in de week van 5 sep­tem­ber. Fij­ne vakan­tie allemaal!

Proeflessen

Proeflessen

Wil je dwars­fluit leren spe­len? Er is nog plaats voor enke­le nieu­we leer­lin­gen, voor nieu­we vol­was­sen leer­lin­gen is er helaas een klei­ne wacht­lijst. In de komen­de weken is er nog gele­gen­heid een proef­les aan te vra­gen, dit kan tot en met 1 juli.

Kaartverkoop Er was eens gestart

Kaartverkoop Er was eens gestart

Van­af van­daag kun je kaart­jes kopen voor de voor­stel­lin­gen via deze link: https://www.muzehof.nl/agenda/eind­voor­stel­ling-er-was-eens‑2 Het gaat dus NIET via de Han­ze­hof, zoals we eer­der dach­ten. Wees er op tijd bij, voor je het weet is het uitverkocht!