Benefietconcert

Benefietconcert

flyer benefiet

Woens­dag 16 decem­ber is er een Bene­fiet­con­cert voor het Nood­fonds Vluch­te­lin­gen­Werk in de Gudu­la­kerk te Lochem.
Aan­vang 19.00
Ensem­bles van Muze­hof en Muze­col­lec­tief tre­den op. Daar­naast heb­ben we twee bij­zon­de­re gastspelers:
Mehdi Gols­han­za­deh uit Iran en Mou­a­faq Jamal uit Syrië. Zij zul­len muziek uit hun eigen land ten geho­re bren­gen maar ook samen met ons muziekmaken!

Kaart­jes € 5,00 zijn te koop bij de ensem­ble­lei­ders of bij de ingang van de kerk.
De gehe­le opbrengst komt ten goe­de aan het Nood­fonds van VluchtelingenWerk.
Tij­dens het con­cert hou­den wij een col­lec­te voor muziek­in­stru­men­ten voor asielzoekers.

Comments are closed.