Concert Syrinx

Concert Syrinx

050Syrinx treedt zon­dag 11 sep­tem­ber om 12.00 op in de Oude Stad­huis­hal aan de Lan­ge Hof­s­traat. Dit in het kader van het Open Monu­men­ten Week­end. Op het pro­gram­ma: Ouver­tu­re Die Zau­ber­flö­te van Mozart, Alle­gro uit de 9e Sym­fo­nie van Dvo­rak, The­ma en Vari­a­ties van Brahms en als uit­smij­ter La Gaz­za Ladra van Rossini.
Gra­tis toegang!

Comments are closed.