Concert talent

Concert talent

Dins­dag 7 maart tre­den jon­ge talen­ten op in de Kapel op ’t Rijs­selt. Deze jon­ge musi­ci in de leef­tijd van 13 t/m 17 jaar zul­len bin­nen­kort deel­ne­men aan het Prin­ses Chris­ti­na Con­cours, en geven op deze avond alvast een voor­proef­je van wat zij daar ten geho­re zul­len gaan bren­gen. Kom luis­te­ren naar al dat moois! Het con­cert begint om 19.00 en duurt onge­veer een uur. De toe­gang is gra­tis. Na afloop kunt u de talen­ten ont­moe­ten bij een kop­je kof­fie of thee. 

Comments are closed.