Docentenconcert

Docentenconcert

Het Muze­col­lec­tief bestaat 5 jaar en dat vie­ren we met een Docen­ten­con­cert in de Bui­ten­so­ci­ë­teit van de Han­ze­hof op zater­dag 20 janu­a­ri om 15.00. Het wordt een divers pro­gram­ma, en natuur­lijk tre­den wij ook op! Komen jul­lie luis­te­ren? De toe­gang is gra­tis, vrije gift bij de uitgang. 

Comments are closed.