DVD is klaar!

DVD is klaar!

EindvoorstellingDeNacht-0319
De DVD van De Nacht is klaar! Van­af 1 sep­tem­ber kun je hem tegen inle­ve­ring van je waar­de­bon afha­len bij de recep­tie van de Muzehof.
Geen bon? Je kunt de DVD nog bestel­len bij de recep­tie tegen con­tan­te beta­ling van € 15,00.

Comments are closed.