Eerste les

Eerste les

Sen­ne en Tara impro­vi­se­ren op het the­ma: Cir­cus. Wat een speel­ple­zier! Klik hier­on­der om het film­pje te bekijken.

Comments are closed.