Eindvoorstelling Groten der Aarde

Eindvoorstelling Groten der Aarde

Zater­dag 1 juli was het zover: ein­de­lijk moch­ten de deel­ne­mers zich pre­sen­te­ren op het gro­te podi­um van de Han­ze­hof. Met prach­ti­ge muzi­ka­le items, ver­ras­sen­de the­a­ter­acts, zelf­ge­maakt decor en pro­fes­si­o­neel licht en geluid was het weer één groot feest! Zet vol­gend jaar 6 juli maar alvast in je agenda!

Comments are closed.