Ensemblemuziek

Ensemblemuziek

Om ook de ensem­bles een beet­je aan het werk te zet­ten heb­ben alle ensem­blele­den inmid­dels nieu­we muziek van ons gekre­gen, zowel par­tij­en als music-minus-one mee­speel­tracks. Geniet van het samen­spe­len op afstand! We gaan er dan zodra het kan live mee verder.

Comments are closed.