Ensembles

Ensembles

Toe­tiefloe­tie begint weer op 10 sep­tem­ber, Flau­tis­si­mo op 15 sep­tem­ber en Syrinx op 14 sep­tem­ber. Nieu­we leden zijn van har­te wel­kom om een keer­tje te komen kij­ken en meedoen!
Toe­tiefloe­tie is voor basis­school flui­ters die mini­maal een half jaar fluit­les heb­ben gehad. Repe­ti­tie op vrijdagmiddag.
Flau­tis­si­mo is voor de mid­del­ba­re scho­lie­ren die hun B diplo­ma heb­ben behaald of een ver­ge­lijk­baar niveau heb­ben. Repe­ti­tie eind van de woensdagmiddag.
Syrinx is het flui­ten­sem­ble voor vol­was­se­nen met een goed speel­ni­veau. Repe­ti­tie op dinsdagavond.

Voor meer infor­ma­tie: stuur even een mail naar gerdien.romeijn@gmail.com.

Comments are closed.