Ensembles en talenten

Ensembles en talenten

pre­sen­teer­den zich op zater­dag 10 juni in de prach­ti­ge Bui­ten­so­ci­ë­teit van de Han­ze­hof. Voor Mar­jo­lei­ne de laat­ste keer dat zij hier optrad, met een ont­roe­ren­de en flit­sen­de ver­tol­king van de Fan­ta­sie van Fauré. De foto is van Marije van den Berg.

Comments are closed.