Ensembles

Ensembles

De flui­ten­sem­bles gaan bin­nen­kort weer van start! Doe je mee? Er is nog plaats in Toe­tiefloe­tie voor leer­lin­gen tus­sen de 10 en 14 jaar die min­stens twee jaar les heb­ben gehad. Repe­ti­ties op vrij­dag­mid­dag. Voor de gevor­der­den van­af 15 jaar is er ensem­ble Syrinx. Ook hier kun­nen we nog erva­ren spe­lers gebrui­ken. Syrinx repe­teert 1 x per 2 weken op de woensdagavond. 

Comments are closed.