Eric Vloeimans

Eric Vloeimans

eric-vloeimansEric Vloei­mans komt naar Zut­phen! Deze weer­ga­lo­ze jazz-trom­pet­tist en muzi­ka­le dui­zend­poot gaat op zon­dag 30 okto­ber een mas­ter­class voor Muze­col­lec­tief-leer­lin­gen geven over stuk­ken uit zijn boek Horn of Plen­ty. ’s Och­tends wor­den de stuk­ken inge­zeept door docen­ten van het col­lec­tief, ’s mid­dags gaat Eric zijn licht erop laten schij­nen. Aan het ein­de van de dag is er een geza­men­lij­ke pre­sen­ta­tie. De dag duurt van 9.30 — 15.00, de kos­ten bedra­gen € 20.00. Geef je snel op via www.muzecollectief.nl

Comments are closed.