Familieconcert

Familieconcert


Het fami­lie­con­cert was weer een feest! Zus­jes, groot­va­ders met klein­kind, hele gezin­nen tra­den op. Maar liefst 12 ver­schil­len­de instru­men­ten waren te beluis­te­ren in aller­lei com­bi­na­ties. Eigen arran­ge­men­ten en bestaan­de com­po­si­ties, al dan niet in een nieuw jas­je, een ste­vi­ge band naast een intiem kamer­mu­ziek­duo: dat kan alle­maal op het fami­lie­con­cert! We kij­ken alweer uit naar de vol­gen­de editie. 
Comments are closed.