Feest!

Feest!

De jaar­lijk­se eind­uit­voe­ring was weer een feest! Ruim 250 kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen deden mee aan “At the movies”. Er was natuur­lijk heel veel muziek te beluis­te­ren, maar ook kon het publiek genie­ten van dans‑, the­a­ter- en cir­cus­op­tre­dens. Jong en oud, begin­ner en ver­ge­vor­derd, alles kreeg een plek­je op het fan­tas­ti­sche podi­um van de Han­ze­hof. Ach­ter de scher­men werk­ten zo’n 35 docen­ten, tech­ni­ci en vrij­wil­li­gers samen om er een goed­lo­pend geheel van te maken. Het resul­taat zie je op de foto’s, en na de zomer kun je het ook nog horen op de dvd! Bestel hem nog snel, deze week kost hij slechts € 10,00.
Comments are closed.