Fluitdag groot succes

Fluitdag groot succes

We had­den een gewel­di­ge en fees­te­lij­ke fluit­dag met onze top­do­cen­ten Lin­da Speul­man en Ale­na Walen­tin! Leer­za­me mas­ter­clas­ses, inspi­re­rend samen­spel en een spet­te­rend slot­con­cert voor een vol­le zaal in het sfeer­vol­le ´t Nut in Warns­veld. We hoor­den van alle kan­ten: voor her­ha­ling vatbaar! 

Comments are closed.