Fluitdag

Fluitdag

Het is bij­na zover! Zon­dag 10 novem­ber is de Fluit­dag in de Con­cert­zaal in Oos­ter­beek. We gaan de hele dag samen­spe­len met het Neflac ensem­ble en Emi­ly Bey­non, de solo­f­lui­tis­te van het Con­cert­ge­bouw orkest! Om 16.00 pre­sen­te­ren we het inge­stu­deer­de in een open­baar con­cer­tje. De toe­gang is gra­tis, vrije gift bij de uitgang. 

Comments are closed.