Fluitfeest

Fluitfeest

Op zon­dag 23 juni is het weer Fluit­Feest in de Kapel op ’t Rijs­selt. Tus­sen 13.30 en 14.00 is er voor dege­nen die dat wil­len de gele­gen­heid even met de pia­nist te oefe­nen. We star­ten met ieder­een om 14.00. Dan stu­de­ren we met zijn allen een leuk arran­ge­ment van het num­mer Arca­de in. Rond 15.00 is er pau­ze met koffie/thee, limo­na­de en koekjes.En dan begint om 15.30 het con­cert, waar­bij ieder­een die dat wil iets kan spe­len. We slui­ten natuur­lijk af met Arcade!
Ouders en ande­re fans zijn van har­te uit­ge­no­digd het con­cert bij te wonen. De zaal is open voor publiek van­af 15.00 en de toe­gang is gratis! 

Comments are closed.