FluitFeest!

FluitFeest!

Zon­dag 4 febru­a­ri is het — ter gele­gen­heid van ons 5‑jarig bestaan — FLUITFEEST in de Kapel op ’t Rijs­selt! We gaan heel veel samen­spe­len en we geven om 15.00 een mooi con­cert om het inge­stu­deer­de te laten horen aan onze fans. Ook zijn er ver­schil­len­de duo’s, trio’s en solis­ti­sche bij­dra­gen te beluis­te­ren. Komen jul­lie alle­maal mee­doen of luisteren? 

Hier lees je het programma: 

FLUITHOF FLUITFEEST OP ZONDAG 4 FEBRUARI
in de Kapel op ’t Rijs­selt, Met­tray­weg 25 Eefde

Pro­gram­ma:
10.30 Kapel open, inspeel­mo­ge­lijk­heid solisten
11.30 Samen­spel groep C
12.30 Lunch*
13.00 Samen­spel groep B
14.00 Samen­spel groep A
14.30 Kapel open voor publiek
15.00 Aan­vang con­cert (toe­gang gratis)
15.45 Pauze
16.15 Ver­volg concert
17.00 Einde

* graag van tevo­ren opge­ven of je hier­van gebruik maakt

Comments are closed.