Fluitfestival

Fluitfestival

Op 17 en 18 novem­ber viert het Neder­lands Fluit Genoot­schap zijn vijf­de lus­trum met een fes­ti­val in Hoofddorp.
Bij­gaan­de fly­er geeft een indruk van het pro­gram­ma. Op zater­dag 17 novem­ber loopt een bij­zon­der jeugd­pro­gram­ma naast en door het gewo­ne pro­gram­ma heen. Meer infor­ma­tie is te vin­den op de web­si­te van het NFG, https://www.nfg-fluit.nl/festival/.

Comments are closed.