Forever Young

Forever Young

kb-week-2016Het is weer kin­der­boe­ken­week! Dit keer is het the­ma Fore­ver Young. Fluit­leer­lin­gen Lot­te, Bie­ke en Sarah doen op 12 okto­ber mee aan een samen­spel-acti­vi­teit in de Zut­phen­se bibli­o­theek, waar­bij jong en oud samen optre­den. Aan­vang 16.00, toe­gang gratis.

Comments are closed.