Foto’s en dvd

Foto’s en dvd

De foto’s van de eind­voor­stel­ling Odys­seus zijn klaar! Bin­nen­kort vind je een selec­tie op de Muze­hof- en Muze­col­lec­tief web­si­tes en op Facebook. Wil je alvast een kijk­je nemen en mis­schien foto’s bestel­len, ga dan naar www.guidobogert.nl/winkel of www.oypo.nl (gro­te­re thumbnails)
Gebruik de vol­gen­de inlogcodes:
Naam: EJVALL
Wacht­woord: Odyssee2017
De DVD kan tegen voor­uit­be­ta­ling van € 15,00 besteld wor­den bij de recep­tie van de Muzehof.
Je krijgt dan een tegoed­bon, je ont­vangt een mail zodra de DVD afge­haald kan wor­den (vol­gens plan­ning begin september). 

Comments are closed.