Gastdocent

Gastdocent

Aan­staan­de vrij­dag 17 febru­a­ri zal flui­tist en fluit­do­cent Rien de Ree­de gast­les­sen geven aan enke­le leer­lin­gen. Rien de Ree­de was meer dan 30 jaar flui­tist in het Con­cert­ge­bouw Orkest. Hij was daar­naast hoofd­vak­do­cent aan het Con­ser­va­to­ri­um in Den Haag. Hij speel­de in ver­schil­len­de kamer­mu­ziek­en­sem­bles zoals het Neder­lands Bla­zers Ensem­ble en het Viot­ta Ensem­ble. Zijn favo­rie­te stijl­pe­ri­o­den zijn de 18e eeuw en heden­daag­se muziek. Rien de Ree­de heeft tal­lo­ze muziek­uit­ga­ven ver­zorgd. Momen­teel werkt hij aan een metho­de voor begin­nen­de leer­lin­gen. In 2012 ont­ving hij de Kui­per­prijs voor zijn ver­dien­sten voor het fluit­spel in Nederland. 

Comments are closed.