Geslaagd!

Geslaagd!

Afge­lo­pen don­der­dag 9 juni pre­sen­teer­den D‑kandidaten Mar­jo­lei­ne Hoef­sloot (foto) en Dani­ël Haring en C‑kandidaat Marij­ne Sca­fi­di een deel van hun exa­men­pro­gram­ma in de Kapel op ’t Rijs­selt in Eef­de. Ook drie pia­nis­ten en een saxo­fo­nis­te van het Muze­col­lec­tief waren te beluis­te­ren. Alle kan­di­da­ten zijn glans­rijk geslaagd, Mar­jo­lei­ne Hoef­sloot zelfs Cum Lau­de! Flui­ten­sem­ble Syrinx besloot de avond met een mooie uit­voe­ring van Dvorak’s ‘From the New World’. Het was een prach­ti­ge avond met een hoog niveau. Daar­naast was het erg gezel­lig met een bui­ten­pick­nick vooraf. 
Comments are closed.