Gezelligheid

Gezelligheid

Toetiefloetie ijs eten
Afge­lo­pen vrij­dag slo­ten de Fluit­hof-ensem­bles het cur­sus­jaar gezel­lig af. Toe­tiefloe­tie ging ijs eten bij Tala­mi­ni, Syrinx had ’s avonds een eten­tje bij Top­ka­pi. Maar we zijn nog niet klaar! De leer­lin­gen van Toe­tiefloe­tie tre­den nog op in diver­se pro­jec­ten van de eind­voor­stel­ling op 16 juli, en Syrinx heeft daar zelfs een eigen programma-item. 

Comments are closed.