Hohe Messe

Hohe Messe

Cunerakerk Rhenen

In het kader van het 20-jarig bestaan van het Gel­ders-Utrechts Can­ta­te­koor vindt op zater­dag­mid­dag 15 maart 2014 het jubi­le­um­con­cert plaats. Er staat dit keer één com­po­nist cen­traal, te weten Johann Sebas­ti­an Bach. Uit zijn Hohe Mes­se wor­den ver­stil­de koren afge­wis­seld met koren waar­bij pau­ken en trom­pet­ten hel­der door de kerk schal­len. Drie solis­ten zin­gen prach­ti­ge solo­stuk­ken. Het Gel­ders-Utrechts Can­ta­te­koor wordt bege­leid door het, voor dit con­cert, sterk uit­ge­brei­de Cune­ra Con­sort dat onder aan­voe­ring staat van con­cert­mees­ter Rémy Baudet.

Uit­voe­ren­den: Gel­ders-Utrechts Cantatekoor
Cune­ra Consort
Sopraan: Clau­dia Couwenbergh
Alt: Dorien Lievers
Bas: Frans Fiselier
Diri­gent: Har­ry Brasser

15 maart 2014 Cune­ra­kerk, Kerk­plein 1 in Rhenen.
Kerk open 16.00 uur. Aan­vang con­cert 16.15 uur. Ein­de con­cert ca. 17.15 uur.
Toe­gang gra­tis, col­lec­te na afloop van het concert.
Een con­cert om beslist bij te wonen!

Comments are closed.