Hohe Messe

Hohe Messe

Don­der­dag 31 okto­ber spe­len Ger­dien en Rem­ko met Barok­or­kest La Sor­pre­sa in de Han­ze­hof samen met pro­ject­koor Con­cen­tus Cantzi­o­ne en vier gere­nom­meer­de solis­ten het abso­lu­te hoog­te­punt van het oeu­vre van J.S. Bach, de Hohe Mes­se. Kaar­ten ver­krijg­baar via de Han­ze­hof: https://www.hanzehof.nl/agenda/?maand=2019–10-31#modal=/agenda/6480/De_Hohe_Messe_de_Apotheose_het_beste_van_Bach/Concentus_Cantzione/?type=show

Comments are closed.