Kerstconcert

Kerstconcert

2015 12 06 Lichtenvoorde
Il Pre­sen­te geeft zon­dag 27 decem­ber een Kerst­con­cert in de Remon­strant­se Kerk, Wil­hel­mi­nastraat 10 te Oos­ter­beek. Aan­vang 15.00, entree € 10,00, t/m 18 jaar gra­tis. Op het pro­gram­ma staat Kerst­mu­ziek van Bach en Telemann.

Comments are closed.