Kerstliedjes

Kerstliedjes

Als muzi­kaal kerst­ca­deau­tje wil­len wij jul­lie in deze rare Advents­tijd een selec­tie geven  van beken­de en onbe­ken­de kerst­lied­jes, die je samen met ons kunt spe­len via de inge­speel­de bege­lei­dingstrack. Blad­mu­ziek en audio krijg je via je mail toe­ge­stuurd, hier hoef je niets voor te doen! Elke dag tot Kerst­mis stu­ren we een nieuw lied­je voor 3 ver­schil­len­de niveaus. Ga ze lek­ker flui­ten, mis­schien wil­len je huis­ge­no­ten wel mee­zin­gen of mee­spe­len! Bij som­mi­ge lied­jes zit ook een twee­de stem.

Comments are closed.