Kerstvakantie

Kerstvakantie

Van 24 decem­ber t/m 8 janu­a­ri is het Kerst­va­kan­tie. Geniet van fij­ne en fees­te­lij­ke dagen, en voor ieder­een alvast een mooi en muzi­kaal 2023!

Comments are closed.