Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Aan­staan­de woens­dag 10 okto­ber is er weer een leu­ke muzi­ka­le acti­vi­teit in de bibli­o­theek ter gele­gen­heid van de Kin­der­boe­ken­week. Het the­ma is Vriend­schap, en als lei­draad zul­len enke­le ver­haal­tjes van Toon Tel­le­gen wor­den gebruikt. Jeug­di­ge strij­kers tre­den op samen met Toe­tiefloe­tie-flui­tis­ten. Ook is er een dans­bij­dra­ge. Aan­vang 16.00, toe­gang is gratis. 

Comments are closed.