Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Het is bin­nen­kort weer Kin­der­boe­ken­week en tra­di­tie­ge­trouw gaat Toe­tiefloe­tie dan weer optre­den in de Zut­phen­se bibli­o­theek, samen met de Jeugd­strij­kers van de Muze­hof. Op vrij­dag 15 okto­ber spe­len we om 16.00 een leuk pro­gram­ma van onge­veer 45 minu­ten. Kom luis­te­ren en kij­ken! De toe­gang is gratis.

Comments are closed.