Kinderboekenweek!

Kinderboekenweek!

De kers­ver­se Toe­tiefloe­tie-flui­ters heb­ben op woens­dag 9 okto­ber a.s. om 16.30 alweer hun eer­ste optre­den in de bibli­o­theek te Zutphen.
In het kader van de Kin­der­boe­ken­week spe­len zij daar “Spor­ting Music” met dans door de leer­lin­gen van Julie de la Fuen­te. Het jon­ge publiek mag natuur­lijk meedoen!
De toe­gang is gratis.

Comments are closed.