Koningsdag en meivakantie

Koningsdag en meivakantie

Vol­gens ons vakan­tie­roos­ter is het mei­va­kan­tie van 1 t/m 16 mei. Maar omdat de live­les­sen nog maar zo kort gele­den her­start zijn heb­ben we beslo­ten de maandag‑, dins­dag- en woens­dag­les­sen van 10, 11 en 12 mei gewoon te laten door­gaan. Dat bete­kent con­creet: dins­dag Konings­dag 27 april geen les, mei­va­kan­tie van 1 t/m 8 mei, Hemel­vaart­va­kan­tie 13 t/m 16 mei.

Comments are closed.