Laatste nieuws

Laatste nieuws

Het wordt wat voor­spel­baar, maar ik heb nog steeds geen goed nieuws voor jul­lie: we mogen nog steeds niet open:-( . Min­stens tot en met 15 maart blij­ven de Muze­hof­deu­ren geslo­ten. Maar we red­den ons! Via onli­ne feed­back op jul­lie opna­men, zoom­les­sen en digi­ta­le les­pak­ket­ten hou­den we jul­lie bij de les:-) Jul­lie doen het fan­tas­tisch, vin­den wij!

Voor de ensem­bles zijn we aan het zin­nen op toch iets van een samen­komst ‘op afstand’. Jul­lie horen daar snel meer over. We hopen vurig dat het niet lang meer zal duren tot we jul­lie weer in leven­den lij­ve mogen lesgeven.

Tot het zover is: lek­ker muziek maken op je eigen thuispodium!

Comments are closed.