Les voor volwassenen

Les voor volwassenen

Ook de mees­te vol­was­se­nen kun­nen inmid­dels weer op de Muze­hof terecht voor een live-les. Van­we­ge het besmet­tings­ge­vaar spe­ci­aal bij het fluit­spe­len zijn we nog een beet­je voor­zich­tig, en vra­gen we onze leer­lin­gen ouder dan 50 jaar nog even vol te hou­den met de onli­ne les­sen. Zie ook bij­ge­voegd arti­kel van Vir­Mus, een onder­zoeks­pro­ject wat musi­ci weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de infor­ma­tie wil bie­den in het coro­na­tijd­perk. Vir­Mus

Comments are closed.