Lessen en ensembles voor jeugd gaan door!

Lessen en ensembles voor jeugd gaan door!

Geluk­kig mogen we in de peri­o­de 4 t/m 18 novem­ber onze jon­ge leer­lin­gen t/m 17 jaar live les­ge­ven. Vol­was­se­nen zul­len zich even moe­ten behel­pen met een digi­ta­le les­vorm, helaas. Hope­lijk kun­nen we ook hen weer snel live begroe­ten! Dit geldt ook voor de ensem­bles. Toe­tiefloe­tie en Flau­tis­si­mo mogen gewoon repe­te­ren, Syrinx moet nog even geduld hebben.

Comments are closed.