Live fluitles weer mogelijk

Live fluitles weer mogelijk

Goed nieuws! Hoe­wel de Muze­hof nog geslo­ten moet blij­ven van­we­ge het Covid-virus, mogen we onze leer­lin­gen daar toch ‑uit­slui­tend op afspraak- les­ge­ven. Dat bete­kent dat je op tijd klaar moet staan bij de voor­deur zodat we je bin­nen kun­nen laten. Alle regels zoals vorig jaar maart gel­den nu ook. Het geldt voor­lo­pig alleen voor de 1 op 1 les­sen. Maar het belang­rijk­ste is: we mogen weer!

Comments are closed.