Live!

Live!

Ja, we mogen weer live les­sen geven! Voor­lo­pig alleen indi­vi­du­e­le les­sen voor de jeugd t/m 18 jaar. Het zal een beet­je wen­nen zijn met 1,5 meter afstand in het lokaal, spe­ci­a­le loop­rou­tes en der­ge­lij­ke, maar je zult zien dat het muziek­ma­ken hele­maal het­zelf­de is als vóór ‘coro­na’! En wel zo fijn, weer in leven­den lij­ve samen in het lokaal. We gaan er weer fij­ne fluit­les­sen van maken! Vol­was­se­nen en ensem­bles moe­ten nog even geduld heb­ben, hope­lijk kan er bin­nen­kort meer. 

Comments are closed.