Lustrumconcert Muzecollectief

Lustrumconcert Muzecollectief

Het Muze­col­lec­tief bestaat 10 jaar! Dat vie­ren we op 21 janu­a­ri met een fees­te­lijk con­cert, waar­bij de collega’s zich muzi­kaal zul­len pre­sen­te­ren. Wees wel­kom in de prach­ti­ge Bui­ten­so­ci­ë­teit van de Han­ze­hof, het con­cert begint om 14.30. Toe­gang is gra­tis, een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.

Comments are closed.