Meespelen met Ciconia Consort

Meespelen met Ciconia Consort

Vrij­dag 6 okto­ber spe­len maar liefst 5 Fluit­hof-flui­tis­ten mee in het voor­pro­gram­ma van het fan­tas­ti­sche Cico­nia­con­sort. Het con­cert (met o.a. de vir­tu­o­ze jon­ge Ita­li­aan­se flui­tist Mario Bru­no) begint om 20.00 en vindt plaats in de Bui­ten­so­ci­ë­teit van de Han­ze­hof. Een must voor elke flui­tist! Het voor­pro­gram­ma begint om 19.00 en is gra­tis voor de concertbezoekers.

Meer infor­ma­tie en kaart­ver­koop vind je op https://hanzehof.nl/nl/voorstelling/ciconia-consort-olv-dick-van-gasteren/

 

Comments are closed.