Meivakantie

Meivakantie

Van 27 april t/m 10 mei zou het offi­ci­eel mei­va­kan­tie zijn bij de Fluit­hof. Maar van­we­ge de ‘les­sen op afstand’ wil­len ieder­een de gele­gen­heid geven om in de twee­de vakan­tie­week (van­af 4 mei) toch je film­pjes in te stu­ren. We zul­len je in die week gewoon feed­back geven en nieu­we stuk­jes met je voorbereiden. 

Comments are closed.