Meivakantie

Meivakantie

Van dins­dag 25 april t/m 7 mei is het mei­va­kan­tie. Op maan­dag 24 april is er les vol­gens aan­ge­past rooster. 

Comments are closed.