Mendelssohn

Mendelssohn

Aan­staan­de zon­dag 15 okto­ber om 15.00 spe­len Ger­dien en Rem­ko in Coe­sfeld (Duits­land). Uit­ge­voerd wordt o.a. Men­dels­so­hns 2e Sym­fo­nie “Lob­ge­sang”. Een prach­tig en fees­te­lijk stuk, waar­in, net als in Beet­ho­vens 9e sym­fo­nie, naast het flink bezet­te orkest ook nog een groot koor en ver­schil­len­de solis­ten meedoen.
Bij­zon­der aan dit con­cert is dat het orkest op his­to­ri­sche instru­men­ten speelt. Ook de flui­ten zijn kopie­ën van flui­ten zoals ze in Men­dels­so­hns tijd bespeeld wer­den: instru­men­ten van hout (wat zorgt voor een ver­fijnd maar toch warm en stra­lend geluid), met slechts een paar klep­pen. Naast deze Men­dels­so­hn sym­fo­nie wordt ook nog een Bach can­ta­te uit­ge­voerd. Meer infor­ma­tie: http://www.ev-coe.de/27–09-2017-jetzt-gestern/28–09-2017-reformationskonzert/

Comments are closed.